FLSC-S3S güvenli lazer tarayıcı /...

Güvenlik entegrasyon seviyesi SIL2 ( IEC/EN 61508)
Performans seviyesi PL d( ISO 13849-1)
Güvenlik kategorisi 3

Function

Uygulama alanı

Teknik bilgi

Aksesuarlar

Boyutsal ölçüler

İndirilenler

Contact