AKAS®-II Upkant güvenlik sistemi

Abkant Emniyet Sistemi AKAS, EN 954 ve prEN 61496'ya göre kategori 4 güvenlik gerekliliklerini ve prEN 12622'nin en son gerekliliklerini karşılamaktadır. Güvenlik entegre seviyesi SIL 3 (IEC 61508) Performans Seviyesi PL e (ISO 13849-1) Güvenlik kategorisi Kat 4 (EN 954-1)

Problem

Problem çözme

Fonksiyon tanımı

Teknik Bilgi

Aksesuarlar

İndirilenler

Contact